पदव्युत्तर अभ्यासक्रम

हे सर्व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना Masters अभ्यासक्रम असेही म्हणतात. यापैकी बहुतेक अभ्यासक्रम कोणत्याही क्षेत्रातील पदवीधरांना प्रवेश देतात परंतु काही अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी विशिष्ट पदवी क्षेत्राची आवश्यकता असते.

Post Graduation म्हणजे काय? 

Post Graduation म्हणजे तुमच्या पदव्युत्तर पदवी नंतर करता येणेरे अभ्यासक्रम. उदाहरण – MBA, MCA, M.Sc, इ.

तुम्हाला खाली विविध पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची माहिती मिळेल.

एम. सीए कोर्स इन्फॉर्मेशन इन मराठी | MCA Information in Marathi

एम. सीए कोर्स इन्फॉर्मेशन इन मराठी | MCA Information in Marathi

MSW Course Information in Marathi – पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यासक्रम, कोर्स फी आणि बरेच काही

MSW Course Information in Marathi – पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यासक्रम, कोर्स फी आणि बरेच काही

MBA GUIDE – फी, पात्रता, प्रवेश परीक्षा, अभ्यासक्रम, SUBJECTS, इ.

MBA GUIDE – फी, पात्रता, प्रवेश परीक्षा, अभ्यासक्रम, SUBJECTS, इ.