BSW कोर्स माहिती | BSW Course Information in Marathi

बॅचलर ऑफ सोशल वर्क (बी एस डब्ल्यू) – अर्थ, अभ्यासक्रम आणि बरेच काही | (BSW Meaning, Information) समाजासाठी काही करण्याची फार इच्छा आहे, पण व्यवस्थित रित्या समाज कल्याण करण्यासाठी व्यवस्थेची आणि परिस्थितीची देखील समज असणे गरजेचे असते. आणि ह्या ज्ञान प्राप्तीसाठी तयार करण्यात आला आहे, बॅचलर ऑफ सोशल वर्क (बी एस डब्ल्यू) चा अभ्यासक्रम. बॅचलर … Continue reading BSW कोर्स माहिती | BSW Course Information in Marathi