१२ वी नंतरच्या प्रवेश परीक्षा

१२ वी नंतरच्या प्रवेश परीक्षा

No Featured Image

कॅप राऊंड माहिती। Freeze & Betterment (Not Freeze) Meaning

Betterment (Not Freeze) Meaning in Marathi | CAP फेरीसाठी बसताना, जागा वाटप जाहीर झाल्यावर, आम्हाला एकतर वाटप केलेली जागा Freeze करण्याचा किंवा betterment म्हणजेच उत्तम पर्याय निवडण्याचा पर्याय दिला जातो.

No Featured Image

CET full form in Marathi | सिईटी म्हणजे काय?